Mindfindr

 

Psykologinen arviointipalvelu rekrytointiin, urasuunnitteluun ja henkilöstön kehittämiseen

Mindfindr asettaa hakijat soveltuvuuden mukaan järjestykseen ja kuvaa hakijan persoonallisuutta, työkäyttäytymisen piirteitä, suhteellisia vahvuuksia sekä johtajuuspotentiaalia. Mindfindr tukee rekrytointiprosessia seulonnasta haastatteluihin ja valintapäätöksiin.

Mindfindr tukee urasuunnittelua esittämällä arvioidun soveltuvuuden eri tehtäviin persoonallisuuden, kompetenssien ja työkäyttäytymisen piirteiden perusteella. Mindfindr antaa ennusteen arvioidun menestymisestä ja viihtymisestä eri tehtävissä kaikilla koulutustasoilla.

Mindfindr tukee organisaation kehittämistä nostamalla esiin henkilöstön hyödyntämättömiä voimavaroja ja osoittamalla kehittymishaasteita. Mindfindr mahdollistaa rationaalisen tiimien rakentamisen ja tukee roolien ja tehtävien määrittelyä johtoryhmissä.

 

Mindfindr on työelämälähtöinen verkkopalvelu, joka on tarkoitettu tukemaan organisaatioita soveltuvuusarviointien hallinnassa ja toteutuksessa. Palvelu tarjoa monipuolista informaatiota useille eri sovellusalueille sekä joustavia toimintamalleja soveltuvuusarvioiden toteuttamiseen. Mindfindr-testi esittelee osallistujalle 120 kysymystä, joilla luodaan erilaisia HR-toimintoja palveleva osallistujaprofiili.

Mindfindr-profiili sisältää kuvaukset arvioitavan persoonallisuudesta, kompetensseista, johtamispotentiaalista, johtamistyypistä, johtamistyylistä, työskeltelytyyleistä, tiimirooleista ja tiimityöskentelytyyleistä sekä ammatti- ja tehtäväkohtaisen listan hänen soveltuvuudestaan eri tehtäviin.

Persoonallisuus

Tutustu persoonallisuutesi rakenteeseen ja syvennä itsetuntemustasi

Persoonallisuuden kuvaukset perustuvat tieteellisesti pätevään malliin

Lue lisää

Kompetenssit

Löydä luontaiset vahvuutesi ja ota käyttöön piilevät ominaisuudet

Malli kattaa 10 työelämän kannalta keskeistä kompetenssialuetta

Lue lisää

Johtajuuspotentiaali

Tunnustele johtaja- ja asiantuntijapotentiaaliasi

Johtajuustaipumusten yleinen taso kuvataan 5-portaisella asteikolla

Lue lisää

Ammatit ja tehtävät

Kartoita vahvuuksiasi muuttuvilla työmarkkinoilla ja suunnittele ammatillista tulevaisuuttasi

Yli 350 ammattia listattu ennustetun soveltuvuuden mukaan seitsemällä eri koulutustasolla

Lue lisää

Työskentelytyylit

Hahmota käytännön työskentelytyylisi ja tiedosta kehittämistä vaativat alueet

Malli asettaa järjestykseen ja kuvaa käytännöllisesti 10 työskentelytyyliä

Lue lisää

Tiimityöskentelytyylit

Löydä otollisimmat roolisi tiimi- ja ryhmätyössä ja paikanna kehitettävät alueet

Kahdeksan tiimityöskentelyn kannalta olennaisen roolin kuvaus

Lue lisää

Johtajuustyypit

Hahmota sisäisen johtajuutesi tyyppi ja löydä asiantuntijaotteesi sovellusalueet

Malli kuvaa luontaisesti vahvimmat johtamisen osa-alueet neljän tyypin kehyksessä

Lue lisää

Johtajuustyylit

Vahvista ymmärrystäsi asiantuntijuudesta ja johtajuudesta sekä muotoile valmennusohjelma

Malli kuvaa vahvuutesi ja haasteesi kahdeksan esimies- ja johtajatyylin avulla

Lue lisää

 

Tee testi

Aloita valitsemalla pitkästä ammattiluettelosta ammatin, työ- tai tehtävänimike, joka kiinnostaa, jotta voit vertailla soveltuvuuspisteitä hakijoiden tai testiosallistujien kesken.

Valmennus- tai koulutustarkoituksiin arviointia ei aina välttämättä tarvita.

Kutsu osallistujat

Mindfindr lähettää kutsut sähköpostitse määritellyille osallistujille. Vaihtoehtoisesti Mindfindr-tilin omistajat voivat kutsua osallistujia käyttäen anonyymeja koodeja.

Osallistujaluettelot voidaan myös tuottaa organisaation muista tietorekistereistä tai tiedonlähteistä kutsujen lähettämiseksi.

Tutustu raporttiin

Yksittäiset testitulokset ovat saatavilla välittömästi kunkin testiosallistujan suoritettua testin.

Raportti sisältää esimerkiksi kuvauksen testattavan persoonallisuudesta sekä suhteelliset vahvuudet kompetensseissa ja taidoissa, lisäksi soveltuvuuspistemäärän määritellylle tai muulle kiinnostuksen kohteena olevalle ammatille tai tehtävälle.

Esimerkkiraportti (laajennettu)

 

Heti tuloksiin! Mindfindrin käyttöönotto sujuu helposti ja nopeasti. Palvelun tilaus hoituu hetkessä tilauslomakkeella, ja jos valitset maksutavaksi luottokortin, on palvelu heti käyttövalmiina. Voit toteuttaa ensimmäiset henkilöarviot 30 minuutissa.

Ei käyttöönottokustannuksia, vain osallistujakohtainen maksu toteutuneista arvioinneista - et maksa turhasta. Osallistujahinta 10€ tai 25€ laajennetulla tulosraporttilla (sisältää työ- ja tiimityötyylit sekä johtajuustyyppit ja -tyylit).

Tilaa

Mindfindr on tarkoitettu organisaatioille. Testit yksityishenkilöille Mindfindr Personal palvelussa.

Jos haluatte lisätietoa palvelusta, olkaa yhteydessä. Voimme myös sopia tapaamisen, jossa voimme keskustella organisaationne tarpeista ja mahdollista ratkaisuista.

Mindfindr Oy
mindfindr@mindfindr.com
+358 44 2177 890

Twitter   LinkedIn   Facebook   Youtube

 

Mindfindr organisaation kehittäminen (OD)-raportti mahdollistaa organisaatioille kattavan yleiskatsauksen organisaation henkilöresurssien rakenteeseen ja tilaan tarjoamalla tiiviisti sisällöllisesti kattavaa tietoa henkilöresurssien olennaisista piirteistä.

Selkeät graafit ja taulukot käytännöllisine käsitemääritelmineen mahdollistavat organisaation johdolle ja HR-ammattilaisille kokonaiskäsityksen muodostamisen henkilöstön vahvuuksista ja kyvykkyyksistä samalla osoittaen mahdolliset kompetenssikatveet.

Mindfindrin OD-palvelu tukee henkilöresurssien analyyttistä kehittämistä ja johtamista tuottamalla tietoa henkilöstön persoonallisista vahvuuksista, kompetenssirakenteesta, työskentely- ja tiimityöskentelytyyleistä sekä johtajapotentiaalista ja johtajatyypeistä organisaatiossa.

Käyttö organisaatioissa

OD Charts Example

 

Uusimmat Mindfindr-kuulumiset uutiskirjeestämme.

Tilaa

sample report preview

Esimerkki osallistujakohtaisesta tulosraportista.

Perusraportti

Laajennettu raportti

Asiakkaitamme:

 

Finlandia Group
Mentoritiimi
Get Up Consulting
Lokki Henkilöstöpalvelut Oy
HR-yhtiöt
Marlevo