Mindfindr

 

Psykologinen arviointipalvelu rekrytointiin, urasuunnitteluun ja henkilöstön kehittämiseen

Mindfindr asettaa hakijat soveltuvuuden mukaan järjestykseen ja kuvaa hakijan persoonallisuutta, työkäyttäytymisen piirteitä, suhteellisia vahvuuksia sekä johtajuuspotentiaalia. Mindfindr tukee rekrytointiprosessia seulonnasta haastatteluihin ja valintapäätöksiin.

Mindfindr tukee urasuunnittelua esittämällä arvioidun soveltuvuuden eri tehtäviin persoonallisuuden, kompetenssien ja työkäyttäytymisen piirteiden perusteella. Mindfindr antaa ennusteen arvioidun menestymisestä ja viihtymisestä eri tehtävissä kaikilla koulutustasoilla.

Mindfindr tukee organisaation kehittämistä nostamalla esiin henkilöstön hyödyntämättömiä voimavaroja ja osoittamalla kehittymishaasteita. Mindfindr mahdollistaa rationaalisen tiimien rakentamisen ja tukee roolien ja tehtävien määrittelyä johtoryhmissä.

 

Mindfindr vahvistaa organisaatioiden ymmärrystä työelämän kannalta keskeisistä yksilöiden ja tiimien vahvuuksista ja kehittämiskohteista.

Mindfindr säästää aikaa ja vähentää työmäärää tarjoamalla useita erilaisia menetelmiä soveltuvuusarviointien toteuttamiseksi. Mindfindr kerää arviointi-informaatiota ajasta ja paikasta riippumatta.

Mindfindr tuottaa monipuolista, useita toimijoita hyödyttävää informaatiota. Tulokset ovat käytettävissä välittömästi soveltuvuusarvion tekemisen jälkeen.

Mindfindria voidaan hyödyntää rekrytoinneissa, henkilöstön kehittämisessä, tiimin rakentamisessa sekä urasuunnittelussa. Mindfindr tukee ja täydentää muita arviointimenetelmiä.

Mindfindr on palveluratkaisu, joka tukee monipuolisesti soveltuvuusarvioiden hallintaa ja toteuttamista. Soveltuvuusarvioiden järjestämiseen on tarjolla useita eri menetelmiä.

Mindfindr-palvelussa osallistuja vastaa 120 kysymykseen, joiden perusteella osallistujasta tuotetaan vastausprofiili.

Mindfindr-profiili sisältää osallistujista persoonallisuuskuvauksen, kompetenssit, johtajuusarvion, johtajuustyypin ja -tyylit, työskentelytyylin, tiimityöskentelytyylin sekä listan ammattikohtaisista soveltuvuuksista.

Lue lisää

 

1. Luo testi

Valitse testiin työtehtävä, jolloin voit helposti vertailla osallistujien soveltuvuutta.

2. Kutsu osallistujat

Mindfindr lähettää osallistujakutsut sähköpostilla tai voit itse kutsua osallistujat anonyymisti koodeilla. Voit myös helposti tuoda osallistujalistan muista järjestelmistä.

3. Tutustu tuloksiin

Osallistujan tulos on käytettävissä heti tämän vastattua kyselyyn. Tulosraportissa kuvataan vastaajan persoonallisuus ja kompetenssit sekä soveltuvuus eri työtehtäviin.

Homepage 01

 

Heti tuloksiin! Mindfindrin käyttöönotto sujuu helposti ja nopeasti. Palvelun tilaus hoituu hetkessä tilauslomakkeella, ja jos valitset maksutavaksi luottokortin, on palvelu heti käyttövalmiina. Voit toteuttaa ensimmäiset henkilöarviot 30 minuutissa.

Ei käyttöönottokustannuksia, vain osallistujakohtainen maksu toteutuneista arvioinneista - et maksa turhasta. Osallistujahinta 5€ tai 20€ laajennetulla tulosraporttilla (sisältää työ- ja tiimityötyylit sekä johtajuustyyppit ja -tyylit).

Tilaa

Mindfindr on tarkoitettu organisaatioille. Testit yksityishenkilöille Mindfindr Personal palvelussa.

Jos haluatte lisätietoa palvelusta, olkaa yhteydessä. Voimme myös sopia tapaamisen, jossa voimme keskustella organisaationne tarpeista ja mahdollista ratkaisuista.

Mindfindr Oy
mindfindr@mindfindr.com
+358 44 2177 890

Twitter   LinkedIn   Facebook   Youtube

 

Mindfindr organisaation kehittäminen (OD)-raportti mahdollistaa organisaatioille kattavan yleiskatsauksen organisaation henkilöresurssien rakenteeseen ja tilaan tarjoamalla tiiviisti sisällöllisesti kattavaa tietoa henkilöresurssien olennaisista piirteistä.

Selkeät graafit ja taulukot käytännöllisine käsitemääritelmineen mahdollistavat organisaation johdolle ja HR-ammattilaisille kokonaiskäsityksen muodostamisen henkilöstön vahvuuksista ja kyvykkyyksistä samalla osoittaen mahdolliset kompetenssikatveet.

Mindfindrin OD-palvelu tukee henkilöresurssien analyyttistä kehittämistä ja johtamista tuottamalla tietoa henkilöstön persoonallisista vahvuuksista, kompetenssirakenteesta, työskentely- ja tiimityöskentelytyyleistä sekä johtajapotentiaalista ja johtajatyypeistä organisaatiossa.

Käyttö organisaatioissa

OD Charts Example

 

Tilaa Mindfindr-uutiskirje

Tilaa

Asiakkaitamme:

 

HR-yhtiöt
Get Up Consulting
Marlevo
Mentoritiimi
Lokki Henkilöstöpalvelut Oy
Finlandia Group