Ammattikohtainen soveltuvuus

Mindfindr tuottaa vastaajalle listauksia soveltuvuudesta eri tehtäviin koulutustasoittain. Nämä listat ovat suuntaa-antavia ja ne tulee tulkita siten, että vastaajan kanssa samankaltaisia tuloksia saaneet henkilöt keskimäärin viihtyvät ja menestyvät kyseisissä tehtävissä.

Ammatti- ja tehtäväkohtainen ennuste perustuu yhtäältä henkilön antamiin tietoihin koskien persoonallisuutta, kompetensseja ja työskentelytyyliä. Toisaalta mallinnuksessa huomioidaan kunkin tehtävän tai ammatin vaatimukset mm. ISCO-ammattiluokituksen kriteeristön sekä Hollandin esittämän, ammattien ja ammatillisten kiinnostusten mallin pohjalta.

Urasuunnittelun yhteydessä tietojen hyödyntämiseksi vastaajan tulee itse tai yhteistyössä mahdollisen ammatinvalinnanohjaajan, opettajan tai valmentajan kanssa pohtia myös, kuinka laajoihin muodollisiin opintoihin hänen on mahdollista ja motivoivaa sitoutua.

Mindfindr luokittelee ammatit ja tehtävät seitsemällä eri koulutustasolla tehtävien tyypillisesti vaatiman muodollisen koulutustason perusteella (ei ammatillista koulutusta, ammattikurssi tai työpaikkakoulutus... akateeminen lisäkoulutus). Soveltuvuusarviota ja kuvausta rekrytoinnin ja myös oman urasuunnittelun tukena hyödynnettäessä on tärkeätä muistaa, että soveltuvuusennuste koskee määriteltyä tehtävää ja henkilö voi soveltua erittäin hyvin joihinkin muihin tehtäviin, vaikka ennuste käsillä olevaan tehtävään olisi vaatimaton.