Henkilötietojen käsittelyssä ja palveluiden ylläpidossa noudatetaan henkilötietolakia (523/1999), Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR, 2016/679/EU).

Päivätty 18.6.2018

Mindfindr Oy
Peltokatu 25-27 A8
33100 TAMPERE

mindfindr@mindfindr.com
Yritystunnus: 2653511-8

Rekisterin yhteyshenkilö:
Tuomo Paakkanen

Mindfindr Oy asiakas- ja henkilörekisteri

Tämä tietosuojaseloste koskee 1) soveltuvuusarvioiden osallistujia sekä 2) soveltuvuusarvioita hallinnoivien ja hyödyntävien organisaatioiden henkilöitä.

Osallistuja: Mindfindr -asiakasorganisaation soveltuvuusarvioon osallistuva henkilö.

Asiakasorganisaatio: Mindfindr soveltuvuusarvioita hallinnoiva ja hyödyntävä organisaatio.

Asiakas: Asiakasorganisaation Mindfindr -tiliin liitetty henkilö.

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitämiseen, käyttäjien (osallistujat, asiakkaat) yksilöimiseen ja käyttäjien käyttöoikeuksien varmentamiseen. Tietojen tallennus ja niiden käsittely perustuu käyttäjän omaan suostumukseen.

Mindfindrin asiakasorganisaatio voi hyödyntää järjestämiensä testien osallistujien tallentamia tietoja eri sovellusalueilla kuten rekrytoinnissa, henkilöstön kehittämisessä sekä uramahdollisuuksien arvioinnissa.

Mindfindr käyttää tietoja testitulosten laskentaan ja raporttien tuottamiseen. Mindfindr laskee tehtäväkohtaiset soveltuvuusarviopisteet ja mahdollistaa osallistujien profiilien vertailun. Mindfindr ei tee automaattista päätöksentekoa vaan mahdolliset päätökset perustuvat asiakasorganisaatiossa olevien henkilöiden tekemiin päätelmiin ja tulkintoihin.

Osallistujan tietoja säilytetään viisi vuotta, jonka jälkeen niiden tunnistetiedot poistetaan ja ne arkistoidaan. Osallistuja voi erikseen pyytää tietojensa poistamista. Mindfindr voi hyödyntää anonyymejä tietoja palvelun kehittämiseen kuten analytiikkaan.

Kaikista käyttäjistä (osallistujat, asiakkaat) tallennettavia tietoja ovat tietojärjestelmän toiminnallisuuteen liittyvät tiedot kuten käyttölokitiedot ja evästeet (cookies).

Osallistujan digitaalisiin kysymyslomakkeisiin/psykologisiin testeihin liittyvät vastaukset, vastausajat ja suostumukset/hyväksynnät. Edellä esitettyjen tietojen perusteella muodostetut osallistujakuvaukset/profiilit.

Palvelun toiminnallisuuteen liittyvät tiedot:

  • osallistujien ja asiakkaiden yksilöimiseen tarvittavat tiedot
  • viestintään, yhteydenpitoon ja toiminnan organisoimiseen tarvittavat tiedot
  • osallistujan yhteystiedot, jos ei anonyymi (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
Asiakasorganisaation tiedot:

Järjestelmän toiminnallisuuteen liittyvät tiedot kuten käyttäjätunnus ja salasana. Asiakkuuteen tai asiakkaaseen liittyvät perustiedot: asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite, laskutus- ja sopimustiedot.

Palvelun toiminnallisuuteen liittyvät tiedot:

  • asiakkaiden ja osallistujien yksilöimiseen tarvittavat tiedot
  • viestintään, yhteydenpitoon ja toiminnan organisoimiseen tarvittavat tiedot

Osallistujan ja asiakkaan luovuttamat ja tallentamat tiedot. Järjestelmään ei tallenneta käyttäjiin (osallistuja, asiakas) liittyvää ulkopuolista tai kolmannen osapuolen tietoa.

Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin luovuttaa käsiteltäväksi yhtiömme lukuun. Muu tietojen käsittely edellyttää osallistujan suostumusta tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen.

Tietoja ei luovuteta kenellekään ilman asianosaisen suostumusta. Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää Mindfindr Oy:n tai sen alihankkijoille lainsäädännön sallimissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

Tiedot tallennetaan Euroopan Unionin alueella oleville palvelimille.

Palvelu käyttö on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla (asiakas). Tiedot siirretään käyttäjän (osallistuja, asiakas) ja palvelun välillä suojatuilla, kryptatuilla menetelmillä. Tietoja säilytetään ja käytetään luottamuksellisesti.

Osallistujan tietoja säilytetään Mindfindr-palvelussa viisi (5) vuotta.
Käyttäjällä (osallistuja, asiakas) on oikeus vaatia häneen liittyvien tietojen oikaisua, päivittämistä ja poistamista.

Käyttäjällä (osallistuja, asiakas) on oikeus tarkistaa tallentamiensa tietojen sisältö.

Käyttäjän (osallistuja, asiakas) tulee esittää edellä mainitut oikeuden toteuttamista koskevat pyynnöt kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää käyttäjää tarkentamaan pyyntöään ja todistamaan käyttäjän henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä.