Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§ mukainen rekisteriseloste.
Laadittu 16.10.2014.

Rekisterin pitäjä

Mindfindr Oy
Yritystunnus 2653511-8
Peltokatu 25-27 A8, 33100 TAMPERE
+358 44 2177 890
mindfindr@mindfindr.com

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö:

Tuomo Paakkanen
+358 44 2177 890
tuomo.paakkanen@mindfindr.com

Rekisterin nimi

Mindfindr Oy asiakas- ja henkilörekisteri.

Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Palvelun edellyttämien tehtävien hoitaminen, ylläpito ja kehittäminen. Käyttäjät voivat tallentaa tietoja Mindfindr järjestelmään omalla suostumuksellaan.

Mindfindrin asiakasyritykset voivat hyödyntää vastaajien tallentamia tietoja henkilöstön kehittämisessä sekä uramahdollisuuksien arvioinnissa.

Rekisterin tietosisältö

Käyttäjästä tallennettavien tietojen sisältö riippuu hänen roolistaan palvelussa. Palvelun käyttäjät jakautuvat yrityskäyttäjiin ja testattaviin käyttäjiin.

Käyttäjä voi päättää missä laajuudessa erilaisia tietoja tallennetaan Mindfindr-palveluun. Tallennettavien tietojen sisältö määräytyy ja rajautuu vastauslomakkeilla tallennettuihin tietoihin.

Kaikista käyttäjistä tallennettavia tietoja ovat tietojärjestelmän toiminnallisuuteen liittyvät tiedot kuten käyttölokitiedot ja evästeet (Cookies).

Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin luovuttaa käsiteltäväksi yhtiömme lukuun. Muu tietojen käsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen.

Yrityskäyttäjän tiedot:

Järjestelmän toiminnallisuuteen liittyvät tiedot kuten käyttäjätunnus ja salasana. Asiakkuuteen tai asiakkaaseen liittyvät perustiedot kuten Asiakkaan nimi, osoite, laskutus- ja sopimustiedot.

Testin suorittajan tiedot:

Loppukäyttäjän digitaalisiin kysymyslomakkeisiin/psykologisiin testeihin liittyvät vastaukset, vastausajat ja suostumukset/hyväksynnät.

Edellä esitettyjen tietojen perusteella muodostetut käyttäjäkuvaukset/profiilit.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden/henkilöiden luovuttamat ja tallentamat tiedot. Järjestelmään ei tallenneta käyttäjiin liittyvää ulkopuolista tai kolmannen osapuolen tietoa.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta kenellekään ilman asianosaisen suostumusta. Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää Mindfindr Oy:n tai sen alihankkioille henkilötietolain sallimissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

Tietojen varastointi ja siirto

Tiedot tallennetaan Euroopan Unionin alueella oleville palvelimille.

Tietojen suojaus

Palvelu käyttö on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tiedot siirretään käyttäjän ja palvelun välillä suojatuilla, kryptatuilla menetelmillä. Tietoja säilytetään ja käytetään luottamuksellisesti.

Oikeus vaatia tietojen poistamista

Käyttäjällä on oikeus vaatia häneen liittyvien tietojen poistamista.

Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on oikeus tarkistaa tallentamiensa tietojen sisältö.