Organisaation menestymisen ja tehokkuuden määrittelee sen kyky allokoida henkilöresursseja mahdollisimman tehokkaasti tavoitteiden saavuttamiseksi. Yksi organisaatioiden keskeisimmistä haasteista on, millä henkilöresursseilla organisaatio voi saavuttaa tehokkaimmin asetetut tavoitteet. Laajemmin ajateltuna organisaation toimintaympäristön ja sisäisen tilan määrittäminen, arviointi ja ymmärtäminen tarjoavat yleisen lähtökohdan kaikelle henkilöstön kehittämiselle.

Erityisesti pitkäjännitteisen henkilöstöstrategian puuttuessa organisaatiolle saattaa muodostua tietynlainen henkilöstörakenne pelkästään erilaisten tilannetekijöiden ja olosuhteiden pohjalta.

Mindfindr on organisaatioiden kehittämisen työväline, jossa huomio kiinnittyy inhimillisiin resursseihin. Strategista ja operatiivista suunnittelua ja päätöksentekoa tukevien henkilöarviointien pohjalta organisaatio saa kokonaiskuvan reaaliaikaisesta tilanteesta, joka mahdollistaa tulevaisuuteen liittyvien toimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen.

Verkossa toimiva Mindfindr-palvelu koostuu organisaation työntekijöille tehtävästä kyselystä ja tämän pohjalta tuotetuista arvioista. Mindfindr hyödyntää psykometriikkaa yhdistettynä uusimpiin verkkoteknologioihin.

Aineiston keruun, analyysien ja tulkintojen osalta palvelu on pitkälle automatisoitu. Moderni teknologia mahdollistaa ajantasaisen, virtaviivaisen, laadukkaan ja kustannustehokkaan palvelukokonaisuuden.

 

Organisaation oman henkilöstön persoonallisuuskartta hyödyttää sekä organisaatiota että työntekijöitä.

Työntekijän hyödyt

 • Itsetuntemuksen lisääminen
 • Tiimiroolien jäsentyminen organisaatiossa
 • Oman työkäyttäytymisen hahmottaminen, vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen
 • Itsensä kehittäminen

Työntekijälle annettava raportti.

Organisaation hyödyt

 • Organisaation henkilöstörakenteen ymmärtäminen
 • Tiimien ja ryhmien hahmottaminen
 • Organisaation vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen
 • Osaamiskatveiden paikantaminen
 • Rekrytointitarpeiden tunnistaminen
 • Organisaation ja henkilöstön kehittäminen (kehityskeskustelun tukimateriaalia jne.)

Organisaatiolle kokonaisnäkymä henkilöstöresursseihin.

 

Mindfindr tarjoaa organisaatiolle ja työntekijöille informaatiota seuraavilla alueilla:

 • Persoonallisuuskuvaus
  Yleinen kuvaus henkilöiden persoonallisuudesta.
 • Kompetenssit
  Henkilön suhteelliset kompetenssit ja organisaation kompetenssikatveet
 • Työskentelytyyli
  Työskentelytyylien ja tehtävien yhteensopivuus
 • Tiimityöskentely ja tiimiroolit
  Tiimien rakenne suhteessa tehtäviin, tiimien roolirakenteet ja puutteet
 • Johtajuus
  Johtajuutta ja esimiestyöskentelyä tukevat arvioinnit, johtajuustyyppi ja -tyyli
 • Ammattikohtainen soveltuvuus
  Ammattikohtaiset soveltuvuusarviot eri ammatteihin koulutustasoittain

 

Palvelun sisältö

01

02

03

 

25€ / osallistuja

myynti@mindfindr.com
040 578 8750

Lisäksi organisaatioilla on mahdollisuus saada asiantuntijavalmennusta Mindfindr-palvelun käyttöönoton sujuvoittamiseksi. Valmennus sisältää asiantuntijan tarjoaman valmennuksen (kesto kolme tuntia).

Valmennuspaketin hinta 890€ + ALV