Tiimityöskentelytyyli

Tiimityöskentelytyylit ja tiimiroolit kuvaavat, minkälaisia rooleja ja tehtäviä vastaajat todennäköisesti omaksuvat luontaisesti ihmisten organisoituessa ryhmänä tekemään yhteistyötä. Näihinkin taipumuksiin vaikuttavat henkilöiden persoonallisuus ja muut valmiudet, erityisesti kompetenssit.

Tiimien optimaalisesta kokoonpanosta ja tarvittavista rooleista on esitetty erilaisia malleja. Mindfindrin malli käsittää kahdeksan tiimin, ryhmän tai johtoryhmän roolia. Mindfindr-raporteissa on kuvattu näiden eri roolien suhteellinen vahvuus. Lisäksi vastaajan kolme vahvinta roolia on korostettu.

Tiimianalyysiä voidaan hyödyntää rakennettaessa tiimiä rekrytoinnin kautta, muodostettaessa uutta luovaa ryhmää tai pohdittaessa johtoryhmän roolitusta ja työnjakoa. Tiimin tai johtoryhmän valmennuksessa analyysi lisää tiimin ja ryhmän keskinäistä ymmärrystä, voi parantaa vuorovaikutusta tai auttaa ratkomaan työyhteisön sisäisen kemian haasteita.

Laajemmin organisaatioissa käytettäessä tiimianalyysi edesauttaa henkilöstön voimavarojen optimaalista kohdentamista ja toisaalta osoittaa mahdollisia katveita tiimin tai ryhmän rakenteessa.

Tiimiroolien määritelmät

Tiimityöskentelyaspekti Rooli tiimissä Panos tiimin työskentelyyn
Inspirointi, innostus, energia Inspiroija Innostaa ja inspiroi tiimin jäseniä myönteisellä energialla.
Analyysi, arviointi, logiikka Analyytikko Analysoi ja mallintaa dataa suunnittelun tueksi huomioiden epäloogisuudet ja riskit.
Innovaatiot, luovuus, ideat Innovoija Esittää uusia ajatuksia, innovoi ja löytää luovia ratkaisuvaihtoehtoja.
Yhteistyö, verkostot, sitoutuminen Verkottuja Edistää yhteistoimintaa ja keskinäistä sitoutumista, löytää yhteistyökumppaneita ja asiakkaita.
Kritiikki, testaaminen, opponointi Haastaja Koettelee ja testaa suunnitelmien ja ratkaisumallien realistisuutta ja toimivuutta esittämällä kriittisiä huomioita.
Diplomatia, asiakaspalvelu, politiikka Diplomaatti Vastaa sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä, hoitaa ja huomioi asiakkaiden ja kumppanien tarpeita.
Järjestys, struktuuri, suunnitelmallisuus Organisoija Suunnittelee, johtaa ja varmistaa tiimin toimien loppuun viemisen.
Viimeistely, rutiini, laatu Viimeistelijä Varmistaa laatua ja viimeistelee tiimin tuotokset käytännössä.