Organisaation kehittäminen

Mindfindr Oy tarjoaa organisaatioille henkilöstön kehittämistä tukevia koulutuksia ja valmennuksia.

Valmennus- ja koulutuskokonaisuudet palvelevat organisaatioiden ryhmiä, tiimejä ja koko henkilöstöä.

Tuotamme asiakasorganisaatioillemme ratkaisuja, joissa yhdistyvät henkilöstön osaamisen kehittäminen, henkilöstövalmennus, teknologiat sekä henkilöstöpalvelut ja rekrytointi. Tarvittaessa voimme toteuttaa myös osaamiskartoituksia.

Henkilöstövalmennus ja koulutus ovat avain yrityksen menestykseen. Kehittämällä henkilöstön valmiuksia kustannustehokkaasti parannamme asiakkaidemme toiminta- ja kilpailukykyä.

 

Mindfindr -valmennusten lähtökohdat

 • Luotettavat menetelmät ja käytännön näyttöön perustuvat mittarit
 • Asiakas- ja kohderyhmälähtöisyys
 • Valmennusten räätälöinti tarpeiden mukaan
 • Kustannustehokkuus
 • Skaalautuvat valmennusprosessit

Homepage 01

Koulutus ja valmennus

 • Rekrytointiprosessien kehittäminen, tehostaminen ja rationalisointi
 • Organisaatiokulttuurin analysointi ja kehittäminen
 • Tiimien rakentaminen ja valmentaminen
 • Osaamis- ja kompetenssikatveiden analyysit
 • Avainhenkilöiden ja johtoryhmien valmennus
 • Tiimien vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittäminen
 • Outplacement-prosessien tukeminen
 • Sisäiset rakennemuutokset ja osaamisen kohdentaminen
 • Muutosprosessien tukeminen

Koulutuksen ja valmennuksen kohderyhmiä

Organisaatioiden rekrytoinneista, urasuunnittelusta ja henkilöstön kehittämisestä vastaavat henkilöt.

Urasuunnittelu ja työllistyminen

 • Työpaikan vaihtoa, uusia uria ja suuntia etsivät asiantuntijat ja johtajat
 • Työttömät työnhakijat
 • Terveydellisistä ja muista syistä soveltuvaa alaansa etsivät
 • Ensimmäistä alan valintaansa ja suuntautumista pohtivat nuoret ja nuoret aikuiset
 • Rakennemuutosten kohteeksi joutuneet (mm. muutosturvatilanteet)

Valmennus ja koulutuspaketit:

Henkilön työ- ja uravalmennus

Johdanto työ- ja uravalmennukseen liittyvistä kysymyksistä.

Henkilökohtainen Mindfindr-soveltuvuusarvio sekä palaute yhteisesti tiimeittäin/ryhmittäin keskustellen.

Valmentaja Markku Nyman (PsM,YTM)

Organisaation kehittäminen

Organisaation tarpeista lähtevät valmennus- ja koulutuskokonaisuudet. Kohteina ihmiset, teknologiat ja laajemmin organisaatio.

Yrityksen strategian suunnittelua ja kehittämistä varten olemme toteuttaneet erillisen Mindfindr-OD palveluratkaisun.

Valmentajat Markku Nyman (PsM,YTM) ja Tuomo Paakkanen (HTT,YTM)

Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero (24%).
Hintoihin eivät sisälly mahdollisesti kyseeseen tulevat muut kustannukset kuten tilavuokrat ja matkakulut.