Kuullessamme puhuttavan psykopaateista nousee mieleemme välittömästi kuvia sarjamurhaajista tai vaikkapa monien mielestä viimeisimmän maailmantalouden romahduksen aiheuttaneista kieroilevista investointipankkiireista. Laajasti jaetun käsityksen mukaan joissakin professioissa ja ammateissa tietyt psykopaateissa tavattavat piirteet kuitenkin saattavat edistää näissä tehtävissä menestymistä.

Psykopatia ilmenee yksilöiden ajattelussa ja erityisesti sosiaalisessa käyttäytymisessä muun muassa kaikkivoipaisuuden kokemuksina, manipulointitaipumuksena, pinnallisena viehätysvoimana, empatiantunteiden ja katumuksen puuttumisena, impulsiivisuutena ja vastuuttomuutena sekä vähäisinä realistisina tavoitteina ja voimakkaana virikehakuisuutena.

High functioning psychopath

Näiden käyttäytymisessä ja erityisesti vuorovaikutuksessa esiin tulevien piirteiden taustalla vaikuttavat perustavat psykologiset ominaisuudet kuten hyvä stressinsietokyky ja matala ahdistumisalttius, vahva itseluottamus sekä ulospäinsuuntautuneisuus ja dominanssi, mikä tarkoittaa pyrkimystä johtaa, vaikuttaa ja ottaa vastuuta. Psykopaattien kohdalla nämä monin tavoin hyödylliset ominaisuudet ovat korostuneet tai vinoutuneet siten, että henkilön suhtautuminen muihin ihmisiin ja myös yhteisön normeihin poikkeaa kulttuurissa tavallisesti sopivina pidetystä. Nämä yhteisöllisen toleranssin rajat ovat toki kulttuurisidonnaisia ja muuttuvia.

Tietyt myös psykopaateilla tavattavat piirteet voivat maltillisina esiintyessään ennustaa menestymistä mm. kriisijohtajan, kirurgin, sotilaslentäjän, erikoisjoukon operaattorin, poliisin tai myyntiedustajan tehtävässä.

Psykologian professori Kevin Duttonin funktionaalista psykopatiaa koskevat tutkimusartikkelit ja presentaatiot tarjoavat kiinnostavaa lisävalaistusta tähän teemaan.

Mindfindr-testin tekemällä voit todeta, onko sinulla voimavaroja, jotka edistävät menestymistä edellä kuvatuilla aloilla. On huomattava, että hyvä soveltuvuus vaikkapa kriisijohtajan tai lentäjän tehtävään ei tarkoita, että henkilö olisi psykopaatti.